Wat wilt u doorgeven?
Datum melding
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de manier waarop u bent benaderd. Wij vinden het belangrijk om te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid er iets aan te doen. En om onze kwaliteit te verbeteren.

Over de klacht
Ik dien de klacht in
Datum van het gebeurde*
Tijdstip
Uw gegevens
Mevrouw / De heer
Uw naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
 [DD-MM-JJJJ]
Telefoonnummer
Uw e-mail*
Melding heeft betrekking op
Plaats van het gebeurde
Omschrijving klacht (beschrijf zo nauwkeurig mogelijk)*
Wat is volgens u de oorzaak
Zijn er gevolgen
Omschrijving gevolgen
Had het voorval voorkomen kunnen worden
Heeft u aanbevelingen om in de toekomst een dergelijk voorval te voorkomen
Wat wilt u dat er met uw klacht gebeurt?*

Hierbij geef ik toestemming dat mijn medisch dossier en de geluidsband mogen worden geraadpleegd voor het onderzoek naar een klachtenmelding.
* verplicht in te vullen